Komunikaty

Przewodniczący Zarządu MZK bez prawa głosu

Nie jest pewne, kto reprezentuje miasto Jastrzębie-Zdrój w Międzygminnym Związku Komunikacyjnym.

Pod koniec kwietnia Janusz Buda, wiceprezydent Jastrzębia-Zdroju zrezygnował ze swojej funkcji we władzach miasta. Jest jednocześnie przewodniczącym Zarządu MZK, stąd decyzja prezydenta Anny Hetman o zwołaniu sesji nadzwyczajnej w celu m.in. wyboru innego przedstawiciela miasta we władzach Związku. Sesja odbyła się 9 maja i już przy pierwszym głosowaniu okazało się, że sprawa nie jest prosta. Projekt uchwały o wygaśnięciu upoważnienia Janusza Budy do reprezentowania miasta w MZK przepadł. 13 radnych było przeciw, 7 poparło uchwałę a 3 wstrzymało się od głosu. W tej sytuacji druga z uchwał dotycząca reprezentowania miasta w Związku przez Romana Foksowicza, wiceprezydenta miasta, została wycofana z porządku obrad.

Rodzi się pytanie, czy Zarząd MZK ma przewodniczącego? Statut Związku zakłada, że w skład Zgromadzenia wchodzi po dwóch przedstawicieli gmin członkowskich: prezydenci, burmistrzowie, wójtowie lub ich zastępcy oraz po jednym przedstawicielu spośród radnych. Obecnie miasto Jastrzębie reprezentuje Damian Gałuszka, wieceprzewodniczący Rady Miasta. Rodzi się pytanie, czy Janusz Buda nie będąc już wiceprezydentem Jastrzębia, może reprezentować miasto w MZK, nie mówiąc już o przewodniczeniu Związkowi.

Za nami pierwsze posiedzenie Zarządu, które dobyło się 10 maja już po jastrzębskiej sesji Rady Miasta. Janusz Buda nie brał udziału w głosowaniach, ponieważ mogłoby się okazać, że podejmowane decyzje są bezprawne. Prawdopodobnie tymczasowo Zarządem pokieruje wiceprzewodniczący Zarządu, a więc dyrektor Biura MZK Benedykt Lanuszny.

 

Na zdjęciu: Janusz Buda (z lewej) i Franciszek Dziendziel, przewodniczący Zgromadzenia MZK

Ocena: 0/5 (0)
Liczba wejść: 367
Czerwionka-Leszczyny
Jastrzębie-Zdrój
Marklowice
Mszana
Pszów
Radlin
Rydułtowy
Suszec
Żory
Pawłowice
Facebook